บ่อและการสร้างบ่อ เลี้ยงกบบ่อเลี้ยงกบควรจะสร้างด้วยคอนกรีต หรือวัสคุอี่น ๆ ที่มีความแข็งแรงพอสมควร สามารถป้องกันไม่ให้กบหนี และป้องกันศัตรูจากภายนอกไม่ให้เข้าไปทำลายกบได้
1. บ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ควรมีความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ส่วนบ่อกลม ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร


2. บ่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำชานบ่อทางด้านกว้างทั้ง 2 ด้านให้ชานบ่อยาว 30 เชนติเมตร กว้าง 1.5 เมตร โดยให้ชานลาดเอียงสู่กลางบ่อ
ส่วนทางด้านยาวทำลาดเอียงสู่ท่อระบายน้ำ ส่าหรับบ่อกลมพื้นบ่อควรลาดเอียงสู่จุดศูนย์กลางของบ่อซึ่งเป็นที่ระบายน้ำทิ้งมีดวามลึกประมาณ 12 เชนติเมตร


3. คันบ่อ ควรสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และกั้นด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันกบกระโดดออกจากบ่อเลี้ยง บ่อเลี้ยง กบที่ดีควรมีลักษณะดังนี้คือ4. การเลี้ยงกบในกระชัง หลังจากที่เราได้พักอนุบาลในบ่อปูนแล้ว เป็ฯการเลี้ยงที่ดูแลง่าย
ทั้งการให้อาหาร และการจับขาย อีกทั้งสามารถทำหลาย ๆ กระชังใน เพื่อรองรับกบ ขนาดต่าง ๆ กัน
คัดแยกขนาดเท่า ๆ กันไว้ด้วยกัน เพื่อป้องกัน กบตัวให้ทำร้ายหรือทำอันตราย กบตัวที่เล็กกว่า


5. นอกจากการเลี้ยงกบในบ่อปูนซิเมนต์ การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงกบในนาแล้ว
ยังสามารถเลี้ยงในบ่อตื้นลึก 80 เซ็น กว้าง 2 เมตร โดยประมาณ และสร้างสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้กบ
เช่นปลูกตะไคร้ เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้มีบริเวณพื้นน้อย สามารถเลี้ยงและดูแลง่าย เช่นกัน


6. การเลี้ยงกบในยางรถยนต์ ที่เรียกกันอีกอย่างว่า "กบคอนโด" แบบนี้ก็ประหยัดพื้นที่เหมือนกัน
แต่ต้องรักษาความสะอาดให้ดี ด้วยเช่นเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม